Parte-hartze arauak

Komunitate honetan parte hartzeko ondorengo arauak zehaztu ditugu:

  • Maxixatzen.eus-en parte hartzeko erregistratu beharra dago. Alegia, erabiltzaile bihurtu.
  • Testua euskaraz idatzi behar da.
  • Eskertuko dizugu izen-abizenekin idaztea, ahal duzula behintzat.
  • Erantzunetan edo bestelako ekarpenetan, ez dugu onartuko akusaziorik edo irainik. Ez dugu inola ere onartuko, anonimotasunean mozorroturik, edozer esatea edozein pertsonaren, enpresaren edota instituzioren gainean.
  • Intimitate eskubidea urratzen duten mezuak ez dira onartuko.
  • Publizitate mezuak ez dira onartuko.
  • Etorkizunean, Maxixatzenek arau hauek aldatu edota luzatzeko eskubidea dauka, eztabaiden erabilpen zuzena bermatzeko helburuarekin.

Maxixatzenek ez du bere gain hartzen webgune honetan partikularrek adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.