1991garren urtean sartu nitzen argazki munduan eta hor jarraitzen det afizionatu bezala