Neskei ez zaie hika egitea gustatzen

Iritzia

Niretzat, hitanoa gauza ezaguna izan da ume-umetatik, normaltasunez entzun izan dut inguruan, toka eta noka, biak berdin, kasuan-kasuan zegokiona. Baina, hori bai, etxeko eta lagunarteko kontua iza...