Barkau!!! abanderau bat bazaon bai... majue mutile.

Barkau!!! abanderau bat bazaon bai... majue mutile.
Ta ni kantineruk ikusteko goukin...baino danak neskak.

Ta ni kantineruk ikusteko goukin...baino danak neskak.
Penie da bai zuri eta inguruko hoxei pasau zauztena, lotsagarrixe...

Penie da bai zuri eta inguruko hoxei pasau zauztena, lotsagarrixe iruitze zat halako gauzek pasatzie. Danok gea libre gure iritzixe...
Ta gexo esango nuke, zeatik eztittube beaxen ondasunen zerrendie argitaratzen...

Ta gexo esango nuke, zeatik eztittube beaxen ondasunen zerrendie argitaratzen? Alkate o zinegotzi sartu aurretik zaukebena eta oin daukebena??? Memorixek...
Nere ustez soldata duin bat neikue debe, zeatik eztet uste...

Nere ustez soldata duin bat neikue debe, zeatik eztet uste azkottin jende asko eongo danik alkate eta zinegotzi batzun soldatakin...
Zast!!! dirue poltxikoako, laguntze sozialetako bazaukeben ba ibiltzie, adibidez!!! Hauek...

Zast!!! dirue poltxikoako, laguntze sozialetako bazaukeben ba ibiltzie, adibidez!!! Hauek eztaukebe lotsaik!!! Daukebena erdire bajauko nixoben nik hauei, ta alare...
Ta gurire baten batek lepotik eutsi, sedau ta kirofanoko maxen...

Ta gurire baten batek lepotik eutsi, sedau ta kirofanoko maxen ipintze al gattu??? 12/24 orduko estresana badakizu ez dala...
Azkarra al naizen eztakit... baino garbi geldiu zatena da argumentoik...

Azkarra al naizen eztakit... baino garbi geldiu zatena da argumentoik eztakezula ta nik bai. Eslogana diarka esatiek eztu ezertako balixo...
Katu, zure esaldixei sentidue ederki hartu dixot, baino banakinun horri...

Katu, zure esaldixei sentidue ederki hartu dixot, baino banakinun horri bakarrik erantzungo ziƱola zeozei erantzutekotan, trampa txiki bat ipini dizut...
Ta razionala pertsonie??? Mundue nola daon ikusitte razionaletik gutxi, animali...

Ta razionala pertsonie??? Mundue nola daon ikusitte razionaletik gutxi, animali salbajenetik urrio gaudela iruitze zat.
Galdeketie ettire oso ondo iruittuko ziten, zeatik ez ba??? Baino...

Galdeketie ettire oso ondo iruittuko ziten, zeatik ez ba??? Baino gauze danak galdetu... adibidez nei katuk eztibe bate trabaik etten...
La ostiaaaa... katuk arrapau, operau, ta soltau...ondo...aurreapausue...bai...

La ostiaaaa... katuk arrapau, operau, ta soltau...ondo...aurreapausue...bai bai... hori ezta animalixek maltratatzie...hori beaxei faorie ettie... obarixuk...