Penie da bai zuri eta inguruko hoxei pasau zauztena, lotsagarrixe iruitze zat halako gauzek pasatzie.
Danok gea libre gure iritzixe...

Erantzuna | Jakintsuaren aholkua

Ta gexo esango nuke, zeatik eztittube beaxen ondasunen zerrendie argitaratzen? Alkate o zinegotzi sartu aurretik zaukebena eta oin daukebena??? Memorixek...

Erantzuna | Udalbatzako kideen soldata igoera «gogor» salatu du EH Bilduk

Nere ustez soldata duin bat neikue debe, zeatik eztet uste azkottin jende asko eongo danik alkate eta zinegotzi batzun soldatakin...

Erantzuna | Udalbatzako kideen soldata igoera «gogor» salatu du EH Bilduk

Zast!!! dirue poltxikoako, laguntze sozialetako bazaukeben ba ibiltzie, adibidez!!! Hauek eztaukebe lotsaik!!! Daukebena erdire bajauko nixoben nik hauei, ta alare...

Erantzuna | Udalbatzako kideen soldata igoera «gogor» salatu du EH Bilduk

Ta gurire baten batek lepotik eutsi, sedau ta kirofanoko maxen ipintze al gattu???
12/24 orduko estresana badakizu ez dala...

Erantzuna | Katuen koloniak kontrolatzeko HEA metodoa jarriko du martxan Katulagun elkarteak

Azkarra al naizen eztakit... baino garbi geldiu zatena da argumentoik eztakezula ta nik bai.
Eslogana diarka esatiek eztu ezertako balixo...

Erantzuna | Zezen asteburua antolatu dute irailaren azken egunetarako

Katu, zure esaldixei sentidue ederki hartu dixot, baino banakinun horri bakarrik erantzungo ziñola zeozei erantzutekotan, trampa txiki bat ipini dizut...

Erantzuna | Zezen asteburua antolatu dute irailaren azken egunetarako

Ta razionala pertsonie??? Mundue nola daon ikusitte razionaletik gutxi, animali salbajenetik urrio gaudela iruitze zat.

Erantzuna | Zezen asteburua antolatu dute irailaren azken egunetarako

Galdeketie ettire oso ondo iruittuko ziten, zeatik ez ba??? Baino gauze danak galdetu... adibidez nei katuk eztibe bate trabaik etten...

Erantzuna | Zezen asteburua antolatu dute irailaren azken egunetarako

La ostiaaaa... katuk arrapau, operau, ta soltau...ondo...aurreapausue...bai bai... hori ezta animalixek maltratatzie...hori beaxei faorie ettie... obarixuk...

Erantzuna | Katuen koloniak kontrolatzeko HEA metodoa jarriko du martxan Katulagun elkarteak