Zure koinataren erabakiari errespetu guztiarekin, zure artikulua irakurri ondoren eta autismoa duen ume baten aita bezala, ezin dut erantzun gabe...

Erantzuna | Marea Urdina