maxixatzen.eus

Zezen asteburua antolatu dute irailaren azken egunetarako

  Besterik  Azkoitia

Azkoitiko zezenzaleek, Udalaren laguntzarekin, zezen asteburua antolatu dute irailaren azken hiru egunetarako. Azkoitiko sokamuturra lehen aldiz egin zela 500 urte bete dira aurten, eta hori baliatuta antolatu dute zezen asteburua.

 

1518tik aurrera, udaleko paperetan hainbat aldiz agertzen da zezen hitza. Jaietan zezenarekin egiten ziren jolasen berri ematen dute duela 500 urteko dokumentuek. Urteurrena ospatzeko, erakusketa, zezen karretoia, musika, sokamuturra eta entzierroa izango dira irailaren 28tik irailaren 30era, herrian.

Hiru eguneko egitaraua

Irailaren 28an, ostirala hasiko dute asteburua. 18:00etan, erakusketaren inaugurazioa egingo dute. Irailaren 29an, zapatuan, erakusketaren ateak irekiko dituzte 11:00etan. Ondoren, 12:00etan, zezen karretoia kaleratuko dute txikienentzat. 12:30ean, berriz, Udal Musika Bandak kontzertua eskainiko du, eta jarraian, triki poteoa izango da herriko kaleetan zehar. 14:00etan, zezenzaleen bazkaria egingo dute Plaza Ondo Jubilatuen Elkartean. Izen emate epea irailaren 25ean itxiko dute, eta 688 869 510 telefono zenbakira deitu beharko da. 17:00etan, sokamuturra izango da, Balda Plazan.

Igandean, irailak 30, erakusketaren ateak zabalduko dituzte. 12:00etan zezen karretoia izango da herriko kaleetan zehar txikienentzat. 17:00etan, zekorren entzierroa izango da lehenik, Balda Plazan, eta ondoren sueltoan arituko dira. Zezen asteburua amaitzeko, zezen karretoia eta zozketa egingo dituzte.

Erantzunak

Erantzuna | #1

Ezzzzz, faorezzzzzz .... euki deun asteburu earrakin, herrikoloreak festa earrakin, astelehenin holako albisteik ez, faorez. ez al da atzeapausue oin zezenan festa hauek berreskuratzie?

Erantzuna | #2

Benetan ai al gea??Axkottixe ez al zan ba “ cuna de pelotaris”?? Oin zezenakin hasi ber al deu ?? Xakelmanek dixonakin bat nator , atzea pauso galanta. Errespetauko ote dittou eunen baten hitzik etten ez debenan eskubidik???

Erantzuna | #3

Benetako penie ta tristurie emateu ondik zezenak entretenimentoako ibili berra izetik. Atzeapauso galanta!!!

Erantzuna | #4

Hau da Axkoittiko herrixen eboluzixue?
Hau ahal da nere herriko Udaletxearen koefiziente intelektuala?
Ala ba da, ez det nahi axkoittiarra izetie.
Mesedez, pentsau “Todos erramos, sólo el necio persevera en el error”
Herri baten duintasuna bere animaliekiko harremanetan neurtzenda (Ghandi)

Erantzuna | #5

Idi-demak ez neikue...eta orain sokamuturra?
Eta gero zer?
Nere proposamena: "Animali razionala" tximinuz mozorrotu eta kalin gora eta bera, akuluakin sasteatuz.
Hau festie...ONDO PASATZEKO!!!
Lotsagarrixe, Axkoittiko

Erantzuna | #6

Lotsagarrixe, Axkoittiko herrixek ez du hau merezi!!!

Erantzuna | #7

Eztet esago hau ondo daonik edo ez, baino zuen bezela jarduteuen jende mordo bat jungoa gero sanferminetan zezen plaza entzierrun bukaerie ikustea edo ta eroski-re hauen aldin geizki bizi izen dizen animalixen haragi merkie erostea! Hoxeke akaso hitzik ette eztebenan eskubidik izengoie...Baine holakueatik eztu iñok autokritikaik etten eta hau bezelako gaixen aurrin bakarrik azaltze zeate.

Erantzuna | #8

Holako gaixen aurrin bakarrik azaltze zeate”
Ezin dezu generalizau. Era askotakuk gaude, inplikazixo diferentikin (bakoitzek aldun morun), baino amest iguelakin, animalixek errespetatzie.
Koerentziz jokatzen deunok existitzen deu: haragik jaten ez deunok, erozer arrautze erosten ez deunok, ahatentzat artua eta katuentzat pentsue gure poltxikotik paau, eta egunero ematen dixounok, katakumik amaipe geldiu eta etxea eman hiru orduro biberoie eman, eta adoxixun ematen dittounok, elbarrittukin geu geldiuz, etab. etab.
Animalixek maitte dittou, pertsonak ere bai.
Zeatik ezin deu bizi elkarrekin errespetuz?
Pertsonak tresna asko dittou jolasteko, zeatik animalixek ibili?
Zeatik Axkoittin lo zauen mamue esnau?
Gure gazte eta umekin ba dut esperantzie.
Gaur utopixe…biher ERREALITATIE!!!

Erabiltzailearen aurpegia Erantzuna | #9

500 urteko urteurrena ospatzeko “dokumentu” batzuk esaten dutelako. Betikue, tradizixuek eta tradizixuek. Pikutea tradizixuek!! Elizeko tradizixuek gutxi ez dila, zezenak ere bai.
XXI mendien gaudela, laospera!!

Erantzuna | #10

Katu ta Jexuxekin bat nator esan dezuten guztixekin. Xgizonai esango nixoke baserriko amamak esaten zebena aplikatzeko:¨zeuretzat nahi ez dezunik ez iñoi opa¨.Segundo baten jarri zattez animali hoxen azalin. lan txiki hoxe jarrixozu zeure buruei . Errespetue ta enpatixe euneroko ogixe ,faorez.

Erantzuna | #11

Xgizonai:
Zuk ez dakizu sokamuturre ipintzie, ondo eo gaizki daon. Zuk dakizuna da: GU inkoerente eta oportuniste batzuk geala.
Nere konsejue: urrengun argumentue geixo landu eta deskalifikazixuk gorde.
Ze pena!!!

Erantzuna | #12

Katuntzat:
Eztet esan bat zu zeanik, bakarrik esandet askok eitebena, gai hontan batzuk tokau zatxit eta hori ettebenak. Bestalde etzat iruitzen ahatai da katuei jaten ematen ibilitzie eta galdute daudenak etxea ematen ibiltzie ondo daonik. Animali hoxek badakibe beaxen kabuz jatekue bilatzen eta bizitzen. Danok zuk ettezuna eingo bagenun geizki oituko zien.
Yutentzat:
Baserriko amamana esan dezu baino...Basarriko amamak makina bat oiloi burue moztutekuk izengoie.

Erantzuna | #13

Katuri:
Nunca discutas con un ignorante, te descenderá a su nivel y ahí te ganará por experiencia ( Mark Twain).

Erantzuna | #14

Xgizonari,
Hau lotsie!
MESEDEZ........BIOTZA IRIKI ETA AHUE ITXI !!!

Erantzuna | #15

Hemen zuen tolerantzixe, ahoa isteko esanez... ze ba?? Zure iritzixe bestina baino obio al da ba??? Ooo egi borobil batzuk esan dittu xgizonak??? Eta horrek jodiu etteu???
Pentsau al deuzte zekule zezen bati jaten ematie zenbat kostatzean?? Zeatik etzeate animatzen zezen nahiz idixei jaten ematea?? Ganaderukin hitzein eta esan, tratu hori ez hartzeatik eta zezenak hola ez ibiltzeatik, prest zaudetela pentsu eta belarrak zuek ordaintzea, ezezkoik etzun esango zeuruo...

Idi probaik ez bazan eon, desagertute eongo zien, ta ordun penatan izengo giñen beste espezie bat argazkitan bakarrik ikusiko genulako. Lana etteko espezie bat da, tratorak azaldu zinin alde batea geldiu zana, askos merkio dalako tratorie erosi ta mantentzie idi parie baino.
Zezenakin berdine, zeatik heuki zezen bat ,esneik ez duna ematen, bere lekun behi eder bat euki leikenin esne asko emateuna?? Zeatik gaur eunin ezta ber zezenik txal txiki polit hoxek jaxo izeteko, betenaxuk ederki etteu zezenan lana.
Ordun, zertako hazi zezena???

Pixket madretik ertetzen ari zeatela iruitze zat, animalixek zaitzie ondo dao, salbajik etxekotzie ez, animalixek kondizixo onetan heukitzie ezinbestekue, baino iritzi danak ulergarrixek eta errespetau berrekuk.

Ta hau dana esateu zezenak etzaizkon gustatzen batek, sekule zezenak ikustea eztana jun, oin beaxen aurrin antxintxike ein ber izendun batek, mendixen, baino estuasun earra pasaute.
Ta ahoa itxi zekulez ta gutxixo diarka inposatzie nahi dun baten aurrin.

Erantzuna | #16

belarralepori,
Arrozei daukazu, "ahue itxi" esan det, oso geizki.
BARKAU...ADIERAZPEN ASKATASUNE, BETI!!!
Baino, hau irakurritte geo, uztet barkatzekue dala neire, ez?
Animalixek badakixebe beaixen kabuz bizitzen, laguntzen badixou geizke oittuko zien."
Animali "razionalak" barruan sartzeie?
Inposau guuuk? Hori danon dirukin, galdeketaipe, sokamuturre jarri debenak.
Gu bakarrik kejau, zuk esatezun bezela DIARKA.
AXKOITTIN SOKAMUTURRIK EEEEZ!!!

Xgizonari, BARKAU!

Erantzuna | #17

Galdeketie ettire oso ondo iruittuko ziten, zeatik ez ba??? Baino gauze danak galdetu... adibidez nei katuk eztibe bate trabaik etten, zeatik danok pau ber ditteu operazixuek???
Horire galdetzie...
Ta diarka ibiltzeanak, normalin izetea argumentoik eztaukelako, ta diarka hemen jardutie etzat ondo iruitzen, hau iritzixek emateko leku bat da ta ez diarrak atatzekue. Diarrak manifatan eta kontzentrazixotan kalin, ber dan bezela.

Erantzuna | #18

Ta razionala pertsonie??? Mundue nola daon ikusitte razionaletik gutxi, animali salbajenetik urrio gaudela iruitze zat.

Erantzuna | #19

Barkau:
Ez dixozu hartu sentidue esaldixei (ironia), "razionalin" komatxuk daude.
Ondo loin!!!

Erantzuna | #20

Katu, zure esaldixei sentidue ederki hartu dixot, baino banakinun horri bakarrik erantzungo ziñola zeozei erantzutekotan, trampa txiki bat ipini dizut ta eroi eintzea.
garbi utzi dezu animalixen eskubidik noaino allatzeizen zure ustez, molestatzen badebe...
baino aberasgarrixe iruitze zat gauze haueatik irikixen hitzettie ta debatitzie, betire alkar errespetaiez eta deskalifikazixoipe, zeatik ezta eunero eoten gai hau pilpilien.
Egunon.

Erantzuna | #21

belarralepori,
Jo, zuk tranpie ipini eta ni eroi.
Hau lotsie! Azkarra zeala garbi gelditzea. Zorionak!
AXKOITTIN SOKAMUTURRIK EZ!!!

Erantzuna | #22

Azkarra al naizen eztakit... baino garbi geldiu zatena da argumentoik eztakezula ta nik bai.
Eslogana diarka esatiek eztu ezertako balixo eslogan hori defenditzeko argumentoik ez badaukezu.
Ni ez nazu konbentziu.
Pixket argumentau ezkeo, ba iguel konbentziu ta dana, zeatik nei igueltzat sokamuturre eon o ez, garbi dauketena da ez naizela jungo ikustea, ba fuola ikustea ez naizen juten bezelaxe, ez beste ezeatik.
Animo zuen lanin!!!

Erantzuna | #23

Zer arraio ikusi ber zaukek, Sanferminek, ganaduen jaten emateak zenbat kostatzen dan, eta zezenzaleen leloa “desagertu egingo dira bestela” gai honekin. EZER EZ.

Argumentuek ez dittuk, aitziki kaxkarrak besterik ez.

Normala iruditzen zaizue “historialarixek” oin dala 500 urtetan gertatutako historixekin berriz berpiztea astakei hau?

Anakronismoa besteik ez dek. Lekuz kanpo. Eta gaur egunien, leku askotan zalantzan jartzen ari dittuk “jolas” hauek animalixekin.

Eta Udaletxiek sentsibilidate eskasa zaukek gai hau aurrera emateagatik herri-galdeketarik egin gabe.

Beno, oin, Udaletxien erantzunen zai. Tik, tak, tik, tak …

Erantzuna | #24

Ontxe letu det programie: Gaiñea umintzat zezen karretoia?
Zertako umik inplikau? Ze nahi dezute?
Biherko zezenketak ziurtatzie? Nehikue deu!
Umintzat zeatik ez: zaku karrerak, koxkol bilketak, itxulapiko puzkaketak, etab., etab.
Eta zeatik ez, idatz lan bat...nolako Axkoitti nahiko zenduke galdetuk?
Etorkizuna umina da, mesedez ez manipulau!!!
Mundu hobe bat posible da. Lagundu!!!

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu


Twitter ikonoa Facebook ikonoa